gebelik-takibi

Rutin gebelik takibinde amaç gebelerde temel koruyucu sağlık bakımının sağlanması, anne ve bebek için riskli durumların saptanması ve önlenebilir hastalıkların tedavisi ile beraber her ikisi için de iyilik halinin geliştirilmesidir.

Rutin gebelik takibinde adet gecikmesini takiben ilk kontrol yapılmalıdır. Bu ilk kontrolde gebeye beslenme ve diyet, fiziksel aktivite ve çalışma koşulları, gebelikte cinsel yaşam, hijyen ve vücut bakımı, ağız ve diş sağlığı, sigara ve alkol alışkanlığı, madde bağımlılığı, ilaç kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapılır. Rutin gebelik takibi sırasında doktorunuz gebelikte olabilecek tehlike işaretleri ile ilgili olarak da sizi bilgilendirecektir.

İlk kontrolden sonra önerilen takip şeması aşağıdaki gibidir:

Adet gecikmesini takiben ilk kontrol

  • 28. haftaya kadar ayda 1 kez
  • 28-36.haftalar arasında ayda 2 kez
  • 36. haftadan doğuma kadar ise haftada 1 kez

Bu kontroller sırasında doktorunuz sizi durumunuza göre zamanı geldikçe, kromozom bozukluğu tarama testi (2 li tarama), Ms AFP, kromozom bozukluğu tanısal testleri (amniosentez, kanda fetal DNA tayini gibi), diyabet taraması, Rh antikor taraması, 2. Düzey ayrıntılı ultrasonografi ve NST (non stress test) ile ilgili olarak bilgilendirecektir.

Akılda tutulmalıdır ki bu takip şeması hastanın risk durumuna göre değişiklik gösterebilir. Doktorunuz bazen daha fazla sayıda kontrole ihtiyaç duyabilir…

CategoryGebelik

© 2019 - fatmabolkan.com by Sağlık Web Ofis

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

Telefon:       0312 220 07 12