Jinekolojik ultrasonografi, kadın genital organlarının (uterus, overler, fallop tüpleri, Douglas boşluğu) ve idrar torbasının ultrason cihazı yardımıyla görüntülenmesi işlemidir. Abdominal yoldan, vaginal veya rektal yoldan inceleme yapılabilir. Transvaginal görüntüleme daha yüksek frekanslı inceleme yapılmasına olanak verir ki bu sayede, yumurtalıklar, rahim ve endometrium (rahim iç tabakası) çok daha iyi görüntülenebilir.

Karın içindeki büyük kitlelerin varlığında veya tranvaginal ultrasonografi farklı nedenlerden dolayı uygulanamıyor ise, karından yapılan abdominal ultrasonografi tercih edilir. Abdominal ultrasonografi sırasında, idrar torbasının dolu olması, ses dalgaları sıvı içerisinde daha az dağılarak ilerleyeceğinden, idrar torbası arkasında bulunan rahim ve yumurtalıkların daha iyi görüntülenmesini sağlayacaktır.

CategoryJinekoloji

© 2019 - fatmabolkan.com by Sağlık Web Ofis

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

Telefon:       0312 220 07 12