Jinekolojik ultrasonografi, kadın genital organlarının (uterus, overler, fallop tüpleri, Douglas boşluğu) ve idrar torbasının ultrason cihazı yardımıyla görüntülenmesi işlemidir. Abdominal yoldan, vaginal veya rektal yoldan inceleme yapılabilir. Transvaginal görüntüleme daha yüksek frekanslı inceleme yapılmasına olanak verir ki bu sayede, yumurtalıklar, rahim ve endometrium (rahim iç tabakası) çok daha iyi görüntülenebilir. Karın içindeki büyük kitlelerin varlığında…

Rahim boynu (serviks) veya halk arasında daha çok söylenen şekliyle rahim ağzı rahmin vajenle ilişikte olan kısmıdır. Serviksin dış yüzeyini yassı epitel hücreleri döşerken, rahim iç boşluğuna açılan iç kanalını salgı yapan silindirik hücreler döşer. İkisi arasında bir sınır bulunur. Bu sınırdaki hücreler sürekli değişim halindedir. Bu aktif değişim nedeniyle buradaki hücrelerde atipik değişiklik olma…

Cinsellik ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkların (CYBH) önemli bir kısmı kadınların anatomik yapıları gereği erkekten kadına çok daha kolay bulaşmakta, kadınlarda daha sinsi seyretmekte ve daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. CYBH, genellikle önlenebilir, sıklıkla belirti veren ve erken başvurulduğunda hasar oluşturmadan etkili bir şekilde tedavi edilebilen özel bir hastalık grubudur. Bu hastalıklar arasında bazılarının maalesef…

Jinekolojik muayene, kadın vücudundaki pelvik organlarda hastalık olup olmadığını saptamak için manuel (elle hissederek) ve görsel olarak yapılan muayene şeklidir. Bu muayeneye genellikle jinekolojik ultrasonografi de eşlik eder. Muayene sırasında incelenen pelvik organlar, pelvis kemikleri içerisindeki alanda bulunan organlardır. Jinekolojik muayene sırasında aşağıdaki organlar incelenir; vulva (dış genital organlar) uterus (rahim) serviks (rahim ağzı) overler(…

© 2019 - fatmabolkan.com by Sağlık Web Ofis

Web sitemizin içeriği, ziyaretçiyi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Bu kaynaktan yola çıkarak, ilaç tedavisine başlanması ya da mevcut tedavinin değiştirilmesi kesinlikte tavsiye edilmez. Web sitemizin içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir. Sitede kanun içeriğine aykırı ilan ve reklam yapma kastı bulunmamaktadır.

Telefon:       0312 220 07 12